Nederlandse Publieke Plaatsing

Lift mee op het Choice beursrendement
+ extra coupon rendement van 12%

Ja, ik reserveer al vrijblijvend

Of koop op de beurs via uw bank of broker
(ticker: MLTV, ISIN code: BE09 7437 0026)

    Investeer nu in het televisie kijken van morgen

  • Nederlandse publieke plaatsing
  • €250 units met 25 beursgenoteerde aandelen Choice NV
  • 12% extra coupon rendement
  • inleg in cash of coupons, exit vanaf na 1 jaar in cash only
  • Download de Informatie Nota en het Essentiële-Informatiedocument

Het televisiekijken van de toekomst

Al jouw favoriete programma’s van klassieke zenders én streamingplatformen op één plaats? Het kan nu met Choice! Met deze app vind je snel en gemakkelijk je weg in het overweldigende videoaanbod, online en op tv. Stel zelf je afspeellijsten samen en deel ze met vrienden en familie.

Ja, ik reserveer al vrijblijvend!

Na het overweldigende succes van onze volledig ingeschreven Belgische crowdfunding campagne, is het nu eindelijk terug mogelijk om Units te reserveren binnen de Nederlandse publieke plaatsing. Reserveer hier alvast vrijblijvend!


Reserveer nu uw unitsWaarschuwing

De belegger loopt het risico zijn belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen en/of het verwachte rendement niet te behalen. De aangeboden instrumenten zijn units. De units zijn geen effecten, ze zijn niet overdraagbaar, maar wel liquideerbaar na minimaal 1 jaar. Ze worden gecertificeerd door de Nederlandse Stichting Choice STAK. Omdat de units één aandeel in de Choice co-op CV (zonder liquidatiewaarde, maar met een couponrendement) vertegenwoordigen, naast 25 aandelen in Choice NV, zal de liquidatieopbrengst direct afhangen van de waarde op de beurs van de aandelen Choice NV bij liquidatie.

De units zijn geen effecten en er is bijgevolg geen prospectusplicht op van toepassing. Ze zijn niet genoteerd en ze zijn niet overdraagbaar. Er is dus geen mogelijkheid voor de beleggers om de units te verkopen. De omwisseling van de units tegen de verkoopwaarde op de beurs van de onderliggende aandelen Choice NV plus de nihil liquidatiewaarde van het onderliggend aandeel van Choice co-op mag enkel gebeuren indien de belegger uit het kapitaal van Choice co-op CV treedt en dus het recht op het couponrendement opzegt.

We verwijzen naar het Informatiememorandum uitgegeven door Stichting Choice STAK, de statuten van Stichting Choice STAK, Choice co-op CV en Choice NV en de administratievoorwaarden en het inschrijvingsformulier van de units die terug te vinden zijn onderaan deze pagina.

Belangrijkste risico's die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden units.

1. Risico op het verlies van de investering.

In geval van faillissement van, of wanprestatie door de Stichting Choice STAK, Choice NV of Choice co-op CV lopen de Unithouders het risico om het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Bij tegenvallend commercieel succes kan deelname aan de liquidatie van de onderneming leiden tot een gedeeltelijk of totaal verlies van de investering.

2. Marktrisico

De investering gebeurt in de Tech, Media en Telecom sector, en meer in het bijzonder in software, content licentiëring en Telecom gerelateerde activiteiten. Het is niet uitgesloten dat de concurrentie in deze sector heviger wordt en aanleiding geeft tot moeilijkere onderhandelingen rond telecom en content diensten en daardoor tot een vermindering van de waarde van de Units a.g.v. een negatieve impact op de resultaten en de aandelenkoers van Choice NV. Omdat de Units 1 aandeel in de Choice co-op CV (zonder liquidatiewaarde, maar met een couponrendement) vertegenwoordigen, naast 25 aandelen in Choice NV, zal de liquidatieoprengst direct afhangen van de waarde op de beurs van de aandelen Choice NV bij liquidatie.

3. Rendementsrisico

Het couponrendement hangt af van de afzetmarkt voor coupons. Naast de consumenten vraag naar coupons i.v.m. het verkrijgen van internet aan bodemtarief kunnen coupons ook omgezet worden in Units. Het risico dat er onvoldoende vraag is bij consumenten bestaat, maar wordt gehedged door de omzetbaarheid in units. Het beursrendement van de onderliggende aandelen Choice NV is daarenboven onderhevig aan de risico’s van een beursnotering.

4. Productontwikkeling en business development risico

Choice NV bevindt zich nog in de fase net na de opstart: de eerste fase van de ontwikkeling van de activiteiten van Choice. De uitrol van het Choice Platform is op dit ogenblik in volle gang. Het risico blijft weliswaar bestaan dat de bedrijfsactiviteiten van Choice zich niet verder of niet gunstig ontwikkelen. Het risico bestaat dat een activiteit van Choice niet zoals verwacht nationaal of internationaal kan worden geëxploiteerd. Dit kan dan leiden tot lagere inkomsten en een lagere beurskoers. Omdat de Units 1 aandeel in de Choice co-op CV (zonder liquidatiewaarde, maar met een couponrendement) vertegenwoordigen, naast 25 aandelen in Choice NV, zal de liquidatieoprengst direct afhangen van de waarde op de beurs van de aandelen Choice NV bij liquidatie.

5. Concurrentierisico

De concurrenten van Choice NV worden beschreven in het Informatiememorandum onder punt 3.4. Het is mogelijk dat deze concurrenten dermate beter presteren dan Choice NV, ondanks de unieke karakteristieken van het product, businessmodel en financieringsmodel van Choice NV dat de winst en aandelenkoers van Choice NV daaronder lijdt. Omdat de Units 1 aandeel in de Choice co-op CV (zonder liquidatiewaarde, maar met een couponrendement) vertegenwoordigen, naast 25 aandelen in Choice NV, zal de liquidatieoprengst direct afhangen van de waarde op de beurs van de aandelen Choice NV bij liquidatie. Dit kan dus negatief geïmpacteerd worden door dit consurrentierisico.